AM Skrubb & Stubb

AM Skrubb & Stubb leverear allt från hushållsnära tjänster till trädgråd och markunderhåll till privata, kommunala och komersiella kunder. Verksamheten omfattar skötsel,drift och underhåll av inne- och utemiljöer beroende på årstid. Vi skapar miljöer för allas trivsamhet.

Vi är verksamma inom Stockholms län och närområden.

Samtliga medarbetare i företaget tas väl omhand om och omfattas av kollektivavtal. Personalen är serviceinriktade, noggrann och utbildade. 

Vi är noga vid valet av nya medarbetare. Varje anställning föregås av ett utdrag från belastningsregistret och samtliga medarbetare omfattas av sekretessavtal. Alla medarbetare bär ett synligt ID-kort.