Rutavdrag

Alla personer som har fyllt 18 år och är bosatta i Sverige eller betalar skatt för mint 90% av sin totala inkomst har rätt till RUT-avdraget och du behöver inte äga din bostad för att göra avdraget. Observera att RUT-avdraget inte gäller för dödsbon, företag eller föreningar och personer som inte betalar skatt i Sverige. För att utnyttja avdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Ett dödsbo kan få rutavdrag endast om tjänsten utfördes innan dödsfallet.

Hushållsnära tjänster såsom städning och trädgårdsarbete omfattas av RUT avdraget.

Det är vi som företag som begär ersättning från Skatteverket och du som kund faktureras 50% av arbetskostnaden. För att kunna begära RUT-avdraget behöver vi ditt personnummer. Skatteverkets utbetalning av RUT-avdraget är preliminär och den slutgiltiga bedömningen görs i din deklaration. Därav bör du vara observant på att maxavdraget för innevarande år är 50 000SEK (sedan 1 Juli 2019). Har du fyllt 65 år kan du utnyttja 50 000SEK i avdrag. Observera att Riskdagen har fattat beslut om krav på elektronisk betalning för rätt till ROT och RUT avdrag gällande från och med 1 januari 2020.

RUT och ROT avdraget görs från samma post, har du då använt delar eller hela beloppet kan du inte göra ytterligare avdrag för det ena eller det andra. Vidare måste din inkomstskatt täcka RUT-avdraget. Den minimi skatteinbetalningen måste täcka RUT/ROT beloppet. Har du då betalat in för lite skatt kan du få restskatt. För att göra betalningen enklare för dig som kund redovisar vi två belopp på fakturan. Det ena beloppet redovisas i sin helhet utan avdrag och det andra beloppet redovisas inklusive avdrag. Du betalar då hela beloppet om du vet att du inte har utrymme för RUT avdrag annars betalar du det mindre beloppet.

För mer information besök Skatteverkets hemsida.

AM Skrubb & Stubb förbehåller sig rätten för felskrivning. För närmare information om RUT-avdrag besök skatteverkets hemsida på www.skatteverket.se