Sommarunderhåll

Sommar och sol för med sig många långa dagar utomhus. Vi arbetar med att skapa sköna grönområden för allas trivsel.

Inom sommarunderhållsarbetet erbjuder vi;

  • Underhåll av trädgårdar
  • Beskäring av buskar och träd
  • Gräsklippning med gräsklippare och åkgräsklippare.
  • Plantering
  • Bevattning
  • Maskinarbete – häckklippning, slyröjning och lövhantering
  • Markanläggning och gräsanläggning
  • Sophantering i form av skräpplockning och tömning av papperskorgar